Profile

Names: Newton Mawira
Twitter:

Recent Posts

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

Kiswahili Mtandaoni - 26/Nov/2018

Swali la leo

Kiswahili Mtandaoni - 24/Nov/2018

Uhuru wa Mshairi

Kiswahili Mtandaoni - 21/Nov/2018

Dhana ya mofimu

Kiswahili Mtandaoni - 15/Nov/2018

Namna ya kutambua sifa za wahusika katika fasihi

Kiswahili Mtandaoni - 11/Nov/2018

Aina za maigizo katika Fasihi Simulizi

Kiswahili Mtandaoni - 8/Nov/2018

Dhana ya uchanganuzi wa sentensi

Kiswahili Mtandaoni - 6/Nov/2018

Kamusi za Kiswahili Mtandaoni

Kiswahili Mtandaoni - 6/Nov/2018

Fasihi Andishi:Maswali kuhusu Kigogo

Kiswahili Mtandaoni - 4/Nov/2018